Mi a know-how és miképp védhető meg a gazdasági életben?

know-how

A know-how fogalma többféle módon jelenhet meg a gazdasági életben, ezért jelentésével elengedhetetlen tisztában lenniük az üzleti világ szereplőinek.

Az alapját a jogi szabályozás szerint az ide vonatkozó 2018. évi LIV. törvény adja. Azonosítható üzleti titkot határoz meg a gazdasági tevékenységben. A mögötte álló nem közismert, tehát titkos ismeret vagyoni értéket képvisel, ezért a tulajdonosának érdeke fűződik a védelméhez. A know-how műszaki, gazdasági, avagy szervezési ismereteket takar és egyértelmű jegyeit emeljük ki az alábbiakban.

Ahhoz, hogy a know-how tartalma bizonyítható legyen, mindenképpen azonosíthatónak kell lennie. Függetlenül attól, hogy tartalma természeti vagy társadalomtudományi, kapcsolódnia kell a gazdasági tevékenységhez valamilyen módon. Ez az ismeret a tulajdonosának gazdasági előnnyel bír, ezért a cél minden esetben a titokvédelem. Az önálló jogszabály létrehozása növelte a jogbiztonságát, így a vállalati szellemivagyon-gazdálkodás kiterjeszthetővé vált.

A know-how-t megközelíthetjük technológiatranszfer irányból is. Ezen a területen növekszik a leginkább a vállalatok szellemi tőkéje, ezért biztosítani kell a védelmét a céges környezetben és azon kívül is.

A védelem megteremtéséért megtehetjük a megfelelő lépéseket, melyek a következők:

Fel kell tárnunk a gazdasági szempontból érdemleges ismereteket és el kell zárnunk őket a nyilvánosság elől. Amikor meghatároztuk a know-howk tartalmát rögzíteni kell a jogi és tartalmi jellemzőket. A következő egyértelmű lépés a közhiteles nyilvántartásba vétel, illetve a regisztráció és a titoktartási szabályok felállítása.

Ahhoz, hogy a know-how védelmével az érintettek is teljes mértékben tisztában legyenek, megállapodásokat kell kötni a titoktartásra vonatkozóan. Így lesz jogilag teljes mértékben tiszta az értéket képviselő üzleti titok védelme a gazdasági életben.

Az eljárások lefolytatásában, a helyes és pontos jogi lépésekben a szabadalmi ügyvivő lehet segítségünkre.